ประกาศ - ข่าวสาร > Singapore Senior Fencing Championships 2017 Invitation
Singapore Senior Fencing Championships 2017 Invitation

ประกาศ

Fencing Singapore ขอให้นักกีฬาฟันดาบที่ตอบรับการเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Singapore Senior Fencing Championships 2017 Invitation ที่มีรายชื่อต่อไปนี้

1. วิจิตรา ทาคำวงศ์ Kungking Wijitta ประเภทเอเป้หญิง
2. นันทา จันทสุวรรณสิน Pui Nunta ประเภทฟอยล์หญิง
3. ศิรวลัย สตารัตน์ Sirawalai Starrat ประเภทเซเบอร์หญิง
4. พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์ Piano Juis ประเภทเซเบอร์หญิง
5. ปัณทวิทย์ ฉ่ำเจริญ Panthawit Chamcharern ประเภทเอเป้ชาย
6. วีระเดช โคทนีย์ Wiradech Kothny ประเภทเซเบอร์ชาย

 

กรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารต่างๆ ส่งให้สมาคมกีฬาฟันดาบฯ ดังนี้
1. แบบฟอร์ม The SSI Recovery House - Application Form

2. Softcopy passport size photo of the athletes 
3. Softcopy scan of the athletes? passport details
4. List of athlete?s height and weight

 

ส่งข้อมูลและรายละเอียดเอกสารต่างๆ ได้ที่ สน.สมาคมกีฬาฟันดาบฯ thaifencing@gmail.com ภายในวันที่ 9 เมษายน 60 เท่านั้น

ข้อแนะนำ ุขอให้นักกีฬาที่จะไปร่วมการแข่งขันฯ ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินเป็นคณะจะสะดวกในการต้อนรับของเจ้าภาพ

 

หมายเหตุ รายการ Singapore Senior Fencing Championships 2017 Invitation นี้ ไม่จำกัดการเข้าร่วมการแข่งขันนะครับ นักกีฬาที่สนใจจะไปแข่งขัน สามารถติดต่อและสมัครแข่งขันได้โดยตรงครับ