ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ยังไม่ถึงเวลาการแข่งขัน
รายการที่ไม่มีผลการแข่งขัน

เดือน
รายการแข่งขัน
มกราคม
กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ปทท. ครั้งที่ 43
อาร์มทองสัมพันธ์
Singapore Cadet World Cup 2016
กุมภาพันธ์
กีฬาภายใน สตช. ประจำปี 2559
กีฬาภายในกองทัพบก ประจำปี 2559
Asian J&C Championships 2016
มีนาคม
3rd TFF Minime Series 2558-2559
2016 SK Telecom Seoul Grand Prix
เมษายน
World J&C Championships 2016
Qualify Olympic Game: Asia
Asia Championship 2016
IPE Fencing Championships 2016 ครั้งที่ 2
พฤษภาคม
2016 Falcon Young Fencer Invitational
15th Navy Open Fencing Championships 2016
2nd SEA Pacific Championships 2016
Jakarta Challenge International 2016
มิถุนายน
11th Air Force Int. 2016
กีฬากองทัพไทย 2559
เยาวชนชิงแชมป์ ปทท. 12/14/17/20 ปี
กรกฎาคม
กีฬา รร.ทหาร - ตำรวจ ประจำปี 2559
กีฬาภายในสถาบันการพลศึกษา
18th Asean University Games
สิงหาคม
Allstar NIST Young Sabre 2016
Olympic Games 2016
Veteran ชิงแชมป์ ปทท. 2559
U23 ชิงแชมป์ ปทท. 2559
Asian Master Championships 2016
กันยายน
TU Open: Master of Champ 2016
Thailand Open 2016
ตุลาคม
CU Open 2016
Men's Foil Junior World Cup 2016
ชิงแชมป์ ปทท. ประจำปี 2559
Asian U23 Championships 2016
พฤศจิกายน
KU Open 2016
Thai-German Championships 2016
สัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี 2559
ธันวาคม
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45